Tidningen Diario Sur uppger att kommunen hittills fått omkring 15 miljoner euro i kontanter och andra typer av tillgångar. Den har dock beviljats sammanlagt 294 miljoner i de olika processer som drivit mot tidigare makthavare och företagare. Antalet dömda att betala skadestånd till Marbella uppgår till nära 300 personer. Både skadeståndssumman och antalet dömda väntas dessutom stiga, då ett dussintal korruptionsmål ännu ej kommit till dom.

Kommunens svårigheter att erhålla skadeståndet grundar sig i hindren att spåra de dömdas misstänkt dolda förmögenheter. Majoriteten av de dömda uppger att de saknar resurser men flera anses ha ett nätverk av bulvanföretag i olika skatteparadis, för att tillgångarna ej ska kunna spåras.

Det skadestånd som Marbella erhållit kommer främst från två av de dömda. Det är dels den tidigare kommunala byggsamordnaren och utpekade hjärnan i Malaya-skandalen Juan Antonio Roca samt advokaten och tidigare ordföranden i fotbollsklubben Sevilla José María del Nido. Genom att betala en ansenlig del av det skadestånd de dömts till har de kunnat åtnjuta strafflättnader och båda är i dagsläget ute ur fängelset.