De andalusiska regionalmyndigheterna antog 2017 en egen lag om det historiska minnet, som bland annat avsätter medel för att inventera massgravarna i regionen samt i möjligaste mål identifiera offren. I Málaga finns en av de största enskilda gravplatserna i hela Spanien, vid den gamla kyrkogården San Rafael. Där har mer än 4 100 kroppar grävts upp. Däremot finns det tre andra provinsen i Andalusien som har fler antal registrerade massgravar.

Myndigheterna har bokfört mer än 700 massgravar i Andalusien, i vilka det vilat eller fortfarande vilar omkring 50 000 människor. Flest är lokaliserade i Sevillaprovinsen, med 136 massgravar, följt av Huelva (124) och Cádiz (118).

Läs Sydkustens tidigare artikel om utgrävningarna i Málaga:
http://www.sydkusten.es