Mellan januari och juni såldes i Spanien 734 649 nya fordon. Det var drygt 67 000 fler än under samma period förra året. Ökningen är större än under 2017, då antalet sålda fordon var 7,7 procent fler än året före.

Återhämtningen är speciellt anmärkningsvärd med tanke på de sedan länge slopade subventionerna vid köp av ny bil. Främst ökar försäljningen av firmabilar, som under första halvåret upplevde en uppgång på 15,3 procent och utgjorde nära en tredjedel av det totala antalet sålda fordon.