Hälsovårdsrådet Ricardo von Wichmann har annonserat en kampanj som innebär att Fuengirola kommer att bekosta adopteringsavgifterna för hundar som tas om hand från den kommunala hundgården Animal Domus. Det inkluderar alla avgifter för ägarregistreringen, liksom vacciner för ett år och eventuellt mikrochip.

Syftet är att uppmuntra till adoption, men går i hand med en kampanj mot att överge hundar och andra maskotar. Fuengirola kommun har de senaste åren lett flera initiativ för att gynna hundar och deras ägare, genom att både upprätta hundparker samt hundstränder liksom att tillåta maskotar på kommunala transportmedel.