Det rör sig om det första initiativet i sitt slag i Málagaprovinsen i syfte att gynna långtidsuthyrning, framför turistlägenheter. Kommunledningen vill erbjuda dem som inhyser långtidsgäster en rabatt på hela 95 procent på fastighetsskatten.

För att vara på den säkra sidan har kommunledningen bett sina revisorer granska förslaget och dessa har bekräftat att åtgärden är laglig, på vissa villkor. Bland annat måste erbjudandet gälla för alla fastighetsägare, oavsett deras inkomst eller förmögenhet.

Förslaget är att rabatten ska gälla vid uthyrning på minst tre år och att dessa kontrakt ska granskas årligen.