Mer än en gång om dagen i genomsnitt har polisen fått ingripa hittills i sommar mot svartförsäljare. Det rör sig om både imitationer av märkesprodukter som kläder, klockor och glasögon, men även frukt, grönsaker och sötsaker som erbjuds inte minst vid stranden.

En majoritet av ingripandena, 61 stycken, har skett vid strandpromenaden San Cristóbal. I de fall som material konfiskerats har denna förstörts av kommunalarbetare.