En EU-rapport visar att Spanien är ett av de medlemsländer som bäst bekämpat momsförlusterna de senaste åren. Anledningen till de uteblivna intäkterna skylls främst den svarta marknaden, men också konkurser och administrativa fel. Utan dessa skulle Spanien det senaste granskade året, 2016, ha inkasserat 1,96 miljarder mer via momsen.

Den uteblivna momsintäkterna i EU som helhet uppges 2016 ha varit på 150 miljarder. En tredjedel av dessa skylls kriminell verksamhet.