De kraftigt stigande fastighetspriserna i Spanien väcker farhågor för en ny bubbla, när landet fortfarande ej återhämtat sig från när den senaste sprack. Till och med EU varnar Spanien för situationen och regeringen planerar två brådskande åtgärder. Dels ska en helt ny statlig tillsynsmyndighet bildas för att förebygga okontrollerad spekulation och dels ska centralbanken utrustas med större resurser för att styra kreditflödet i landet.

Under årets tredje kvartal tilltog prisökningarna på fastighetsmarknaden, med en ökning av begagnade bostäder på 7,3 procent. Det var den kraftigaste prisökningen under ett kvartal på tio år.