Utställningskuratorn Björn Stern har samlat åtta samtida amerikanska konstnärer som ställer ut i olika tekniker. Den temporära utställningen pågår till och med 16 mars.

Mer information: http://www.wadstromtonnheim.se