18 maj 2024
Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Sydkusten Media S.A. ES-A92176635, här benämnt som Sydkusten, månar om den personliga integriteten för dig som besöker, skickar e-post, eller använder tjänster på våra webbplatser och plattformar i sociala medier, här kallade digitala kanaler. Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar enligt denna policy.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All hantering av personuppgifter inom Sydkusten sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Sydkustens digitala kanaler, behandlar vi även personuppgifter, både om dig som leverantör eller kund, vid utförande av olika tjänster eller köp. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Sydkustens digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter behandlas och när raderas de?
När du använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Sydkustens tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. Vidare kan Sydkusten komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Sydkustens digitala kanaler, däribland typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler, eller använder dess tjänster, att du kommunicerar med Sydkusten och andra via Sydkustens plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned dokument från Sydkustens webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Sydkusten anordnar samt i de fall du skickar e-post till oss.

Om du deltar i tävlingar, skickar in insändare, ställer frågor på "Fråga Sydkusten" och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter m.fl.) kan Sydkusten komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen och all medverkan där sker i enlighet med respektive webbplats integritetspolicy.

Sydkusten använder även så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies Sydkusten placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Sydkustens cookiepolicy.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Sydkustens rättsliga skyldigheter.

Känslig information
Vår önskan är att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga personuppgifter till oss (till exempel information angående etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller trosuppfattning, hälsotillstånd, genetisk eller biometrisk information, kriminell bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) via formulär eller e-post.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Sydkusten eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål:

- För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
- För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post eller formulär och i våra konton i sociala medier.
- För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
- För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser.
- För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
- För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
Sydkusten behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. när du publicerar en annons hos oss. Om Sydkusten skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt t.ex. får klicka i en ruta eller skriva under ett samtycke.

Tredjepartstjänster
I våra digitala kanaler bäddar vi ibland in innehåll från andra webbsajter. De har då möjlighet att samla in personlig data och uppgifter om din aktivitet, precis som om du hade besökt deras webbplats. Ifall du är användare hos dem och inloggad på deras webbsajt så kan data om din interaktion med deras innehåll kopplas till ditt konto hos den webbplatsen. Sydkusten bäddar in innehåll från följande tjänster:

Youtube
De videor vi skapar på Sydkusten publicerar vi i allmänhet via Youtube som ägs av Google. Youtube följer Googles integritetspolicy.

Facebook
Våra artiklar kan kommenteras via Facebook-widgets och vi har dessutom en Facebook-ruta med senaste aktiviteten på vår Facebook-sida inbäddad i våra webbsajter. Här kan du läsa Facebooks integritetspolicy.

Vimeo
Ibland publicerar vi videos via videostreamingtjänsten Vimeo. Här kan du läsa Vimeos integritetspolicy.

Strossle
Strossle är en tjänst som skapar korslänkar mellan olika intressant eller relaterat innehåll på våra webbsajter samt publicerar annonser. Här kan du läsa Strossles integritetspolicy. Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Sydkusten kan komma att anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Sydkusten, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Sydkustens samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Sydkustens räkning undertecknar alltid avtal med Sydkusten för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Sydkusten kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Sydkusten lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan än i den utsträckning som beskrivs här.

Externa länkar
Denna integritetspolicy gäller för information som Sydkusten behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Sydkustens digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du bland annat följande rättigheter:

- få tillgång till dina personuppgifter
- få felaktiga personuppgifter rättade
- få dina personuppgifter raderade
- invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
- invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
- flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen.

Behandling av personuppgifter om barn Sydkustens Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och Sydkusten samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Sydkusten ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Partners:
WEBDESIGN COSTA DEL SOL, Webdesign och Online Marketing: Inner Action S.L., Avda Jesús Santos Rein 17, Edif Mirador, ático B, 29640 Fuengirola, Spanien, VAT: ESB93564185

Kontaktinformation – Personuppgiftsansvarig
Sydkusten är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter i den digitala kanalen i fråga. Om du har frågor rörande hur Sydkusten behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga, är du välkommen att kontakta oss: info@sydkusten.es

Ändring av denna integritetspolicy
Sydkusten kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Sydkustens webbplats.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-08-14.