Kommunledningen har påbörjat ett projekt för att skingra alla hinder som existerar på öppna platser för handikappade. En av de främsta åtgärderna är att sänka trösklarna vid samtliga övergångsställen i kommunen.