Eftersom floderna har en avgörande roll för Spaniens vattenförsörjning innebär omfördelningen att andra delar av landet tvingas släppa till sitt flodvatten. Därmed är vattenfrågan politisk. Regeringen anklagas för favorisering.

Att ta vatten från ett område och leda det till ett annat är naturligtvis en mycket kortsiktig lösning. De grundläggande orsakerna till torkan finns kvar. Därför är det mycket trist att de spanska politikerna nu har förvandlat vattenfrågan till dagspolitiskt rävspel, i stället för att försöka komma överens om en långsiktig lösning.

De senaste fyra åren har Spanien drabbats av en allt värre torka som en följd av klimatförändringarna. Det regnar inte längre lika mycket i Spanien som det brukade. Eftersom vattenförsörjningen huvudsakligen är inriktad på utnyttjande av ytvatten har detta har fått allvarliga konsekvenser för de drabbade områdena.

Samtidigt har behover av vatten ökat. I torra solstekta landsdelar som egentligen skulle ha varit ökenområden anläggs nya trädgårdsodlingar och golfbanor som slukar enorma mängder vatten. När välståndet ökar växer också samhällets vattenbehov. Bara en sådan sak att det numera finns 800 000 pooler i Spanien.

FN har räknat ut att efterfrågan på vatten i världen ökat sex gånger under de senaste hundra åren. Samtidigt är vattentillgången mindre. I dag lever 45 miljoner människor i Spanien. För bara några år sedan var befolkningssiffran 40 miljoner. Turisterna och de tillfälligt boende blir allt fler. Vattenbehoven allt större.

För bönder som har husdjur betyder torkan missväxt. Priset på foder går upp, vilket i sin tur gör det allt svårare att gå runt ekonomiskt. För städerna betyder de senaste årens minskade regn att vattenreservoarerna sinar. Hårdare restriktioner väntar.

Vattenfrågan är dock inte omöjlig att lösa. Men det krävs stora investeringar. Det finns till exempel ganska gott om grundvatten i stora delar av Spanien som skulle kunna utnyttjas effektivare. I dag är vattenförsörjningen helt inriktad på ytvatten. Det finns också redan teknik som behövs för att bygga avsaltningsanläggningar som skulle kunna försörja grönsaksodlingar och golfbanor med vatten. Men det kostar pengar.

Att stoppa klimatförändringarna är en fråga som världens samfund måste lösa tillsammans. För att lösa den spanska vattenkrisen vore det däremot mycket effektivt att snabbt höja priset på vatten. Då upphör slöseriet. Då blir det lösamt att investera i ny teknik. Det som krävs för detta är dock politisk vilja och samförstånd. Det finns inte i dag. Därför kommer den spanska vattenbristen att fortsätta ytterligare en tid.