Den nuvarande borgmästaren Javier Carnero (PSOE) har kontaktat riksrevisionsverket för att analysera situationen. Enligt kommunledningen är drygt sex miljoner av skulderna inte ens specificerade eller inkluderade i någon budget.