Maria Stephenson är styvmor, fostermor och mamma. Jan Sjögerud har två barn och är gift med sin fru. Vi skrattar lite åt detta; mamma, pappa, barn. En familjebildning som inte är lika självklar längre. Relationsproblem kan dock finnas i alla familjer; små som stora, med eller utan barn.
– Det kan vara äldre, barnfamiljer, par utan barn, nyblivna eller ensamstående föräldrar, homosexuella par, styvfamiljer. Familj är ett vitt begrepp, säger Maria.
Jan, som är diakon, har bland annat jobbat fem år på en behandlingsenhet i Stockholm, med familjer med omfattande social problematik. Det fanns ett behov av utökade resurser på Svenska Kyrkan i Fuengirola och i april flyttade han ned med sin familj. Maria är skolkurator samt författare till boken ”Tonårsliv”, som kom ut för två år sedan. Boken är en handbok för föräldrar till tonåringar, just nu är den slut på förlaget, men Maria tror att det kommer tryckas en andra upplaga.

Relationsfrågor
Svenska Kyrkan har en jourtelefon för alla akuta ärenden på vilken Jan och prästen Magnus Salomonsson alltid finns tillgängliga. Det ingår i kyrkans kris- och katastrofberedskap. Familjeterapin, som drog igång 1 december, ska inte heller förväxlas med det som kallas för själavård, det vill säga en möjlighet till samtal med prästen om existentiella funderingar, tro- och livsåskådningsfrågor.
– I familjeterapin ägnar vi oss åt relationer, säger Jan. Men det betyder inte att du inte kan komma ensam, även om det bästa är att alla som berörs av relationen finns med.

Maria fyller i:
– De kan ju också handla om en dålig relation med familjen eller de vuxna barnen hemma i Sverige.
För dem som har en spanskspråkig partner lovar Jan och Maria att de också hittar lösningar.
– Oavsett vad problemet är har vi alltid ett första orienterande samtal, säger Jan. Därefter tar vi ställning till hur vi går vidare.

Som par får man träffa Maria och Jan tillsammans, det skapar balans i och med att båda könen är representerade.

Många olyckliga
I jultid ställs familjekonflikter ofta på sin spets. De problem som redan existerar flyter upp till ytan, man har mer tid tillsammans och kraven ökar.
– Men det kan också vara något positivt att man börjar prata om problemen, säger Maria.

Maria är inne på sitt sjunde år på Costa del Sol. Hennes erfarenhet är att behovet av hjälp är stort.
– Det finns rätt många olyckliga människor här. Men svenskkolonin är liten och man har behov av att upprätthålla en fasad.

Problemen är de samma som i Sverige, men omständigheterna kan vara en utlösande faktor; att bo i ett främmande land utan naturliga nätverk av grannar, vänner och släktingar.
– Här är de flesta nya vänner som man vill visa upp sin bästa sida för, säger Maria. Du kanske har flytt det gamla för att få en nystart, men det är inte alltid det fungerar. Då är det svårt att blotta sig, man vet inte om de nya vänskapsrelationerna håller för det.

För att gå i familjeterapi behöver man dock inte befinna sig i en akut kris.
– Du kanske känner att din relation har stagnerat och det kan vara spännande att göra denna resa tillsammans som det faktiskt är att gå i terapi, säger Maria.

Tystnadsplikt
Svenska Kyrkans familjeterapi vänder sig till svenskar på hela Costa del Sol, inte bara Fuengirola. Maria och Jan har tystnadsplikt och har av diskretionsskäl dessutom förlagt verksamheten till tider då det inte pågår någon annan aktivitet i kyrkan. Du behöver inte vara medlem i Svenska Kyrkan, medlemmar betalar dock ett reducerat pris. Ett enskilt samlat kostar 20 alternativt 25 euro och par- och familjesamtal 40 respektive 50 euro. Mottagningen är öppen onsdagar 9.30-13 och fredagar 15.30-17. Tidsbokning på telefon 675 888 514.