Det var länge sedan intresset för Spanien var så stort i Latinamerika. Men det var också länge sedan intresset för de forna kolonierna var så stort i Spanien som under detta år. I år är det nämligen 200 år sedan Spaniens viktigaste kolonier i Amerika förklarade sig självständiga.

Jubiléet kommer att uppmärksammas på flera sätt under året. De latinamerikanska makthavarna har kommit fram till att 200-års jubiléet är ett utmärkt tillfälle att befästa den gemensamma identiteten. För att stärka banden hålls kulturella evenemang i såväl Spanien som Latinamerika.

Den spanska regeringen utnyttjar det spanska ordförandeskapet i EU för att fördjupa relationerna med Latinamerika och Karibien. Bland annat hålls ett toppmöte i Madrid den 15-18 maj då alla statschefer från EU och Latinamerika samt Karibien samlas.

Både kung Juan Carlos och den spanska regeringen har uttryckt en önskan om att Spanien ska vara en länk mellan Europa och Latinamerika. Mötet ska befästa detta. Madrid ska ännu mer än nu bli EU:s port mot Latinamerika.

En annan önskan är att tvåhundraårsjubileet ska leda till att Iberoamerika oftare ska kunna framträda gemensamt på den internationella arenan. Spanska är i dag modersmål för cirka 400 miljoner människor. Om alla dessa kan göra gemensam sak blir det kraft. 

Men goda föresatser är en sak. Resultat en annan. Det kommer att bli mycket svårt för Iberoamerika att samsas. Inte nog med att många länder inte gillar Spaniens ”storebrorsfasoner” som uppfattas som en form av nykolonialism. Djup misstro råder dessutom mellan flera närliggande nationer och även inom flera länder finns svåra spänningar.

Politikerna tror att framför allt ekonomin är det instrument som ska skapa ett nytt och bättre samarbete. Spanien har redan en stark närvaro i Latinamerika genom sina stora multinationella företag och banker. Det finns också flera sydamerikanska företag som byggt upp betydande satsningar i Spanien. Nu ägnas mer energi mer på detta. Fast ännu viktigare än ekonomi är att de mänskliga relationerna fungerar.

I Latinamerika lever miljontals spanjorer och deras ättlingar. En gång lämnade de Spanien för att söka lyckan i Amerika. Spanien var som bekant ett utvandrarland ända fram till 1970-talet.

I Spanien finns numera miljontals latinamerikaner. De lämnade nyligen sina hemländer för att söka lyckan i Spanien. Det blir dessa invandrare och deras relationer till sina nya och gamla länder som avgör Iberoamerikas framtid.