En polispatrull fattade misstankar när de såg att fartyget låg väldigt djupt, med viss slagsida. En narkotikahund fick vittring och efter en order från en domare undersöktes fartyget. Ombord hittades 102 paket med sammanlagt 3 117 kilo hasch.