Svar: När du reser med hund eller katt till ett EU-land gäller att djuret måste vara identitetsmärkt med en klart läslig permanent tatuering eller ett mikrochip av ISO-standard. Det är veterinärer som märker djuren. Från 2011 är endast mikrochip godkänd märkningsmetod. Både hundar och katter ska vaccineras mot rabies. Grundvaccination kan göras när djuret är minst tre månader och djuret får resa utomlands först tre veckor efter vaccinationen.

Pass skaffar du hos din veterinär och i detta finns plats för veterinärens notering av utförda vaccinationer och behandlingar. Passet är en värdehandling, om det kommer bort eller förstörs måste du skaffa ett nytt pass. När du åker tillbaka till Sverige med din katt gäller samma villkor som för dem som tar med sig ett djur från utlandet. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

2021-09-13 09:11:42
Varför behövs ibland två rabiesvaccinationer?
Är det olika typ av vaccin eller beror det på hur stor, tung katten är?
Varför behövs det två rabiesvaccin ibland?

2021-09-13 09:20:02
Hur ofta måste man ge rabiesvaccinet att det skyddar?
Vaccin