I Spanien har alla två efternamn, ett från pappan och ett från mamman. Sedan 1999 har föräldrarna visserligen rätt att välja ordningen på sina barns efternamn i samband med att namnet registreras. Men om de är oense eller inget görs hamnar pappans alltid automatiskt först. Det blir då detta som förs vidare till barnbarnen. Nu har en intensiv debatt brutit ut här i Spanien sedan regeringen föreslagit en förändring i namnlagen.

Statistiken visar att 99,8 procent av alla barn har sin pappas släktnamn först. De enda undantagen är i princip de fall där kvinnor blivit gravida genom insemination eller genom en tillfällig förbindelse. Då väljer kvinnan att skriva sitt släktnamn först när barnet registreras. Hon tvingas sedan hitta på ett andra efternamn. I mantalsregistret måste två efternamn alltid finnas.

I privatlivet har det förstås alltid varit fritt att använda det efternamn som man trivs bäst med. För enkelhetens skull eller för att särskilja sig. Det vanligaste att bara använda pappans namn som till exempel skådespelerskan Penélope Cruz, regissören Pedro Almódovar eller ministern Carme Chacón. Men några få väljer mammans, mest känd är Pablo Picasso som var son till José Ruiz Blasco och María Picasso López. Redan vid tio års ålder började han signera sina målningar med sin mors släktnamn Picasso. Men hans officiella namn var Pablo Ruiz Picasso.

I den nya förordningen som föreslås börja gälla från första januari 2013 kommer föräldrarna att tvingas ta ett gemensamt beslut om vilket släktnamn som ska sättas främst. Om inget beslut tas hamnar efternamnen i alfabetisk ordning.

Kritikerna, som framför allt återfinns inom den värdekonservativa oppositionen, kallar regeringsförslaget ogenomtänkt och onödigt. Några hävdar traditioner som skäl till att mannens släkt ska ges fortsatt företräde. Andra pekar på risken för att släktnamn som hamnar i slutet av alfabetet riskerar att dö ut och kräver därför en omskrivning av lagen.

Redan nu är den spanska namntraditionen på ett sätt betydligt mer jämställd än i Sverige. Kvinnan behåller alltid sitt namn vid giftermål, medan många kvinnor i Sverige som bekant byter namn när de gifter sig.

För spanjorskor är det otänkbart att byta bort sin tidigare identitet vid giftermål. Men i stället tvingas de i dag å andra sidan överföra makens släktnamn till sina barnbarn.

Den nya lagen kommer därför att genomdrivas, enligt den spanska justitieministern Francisco Caamaño som avfärdar alla farhågor om alfabetet. De senaste åren har en rad lagändringar genomförts som stärkt kvinnans ställning. Det har till exempel blivit enklare för kvinnor att få igenom en skilsmässa utan makens medgivande, kvinnor har fått rätt att själva bestämma om de vill göra abort och inom näringslivet har kvinnor fått ökat inflytande genom nya regler om kvotering inom styrelser.

Efternamnen är det enda som nu återstår innan jämställdheten är fullständigt genomförd på pappret, anser regeringen. Att det i praktiken återstår en hel del innan Spanien är ett jämställt samhälle, det är en annan sak.