Arbetet på den nya ringvägen ”hiperronda” som länkar Torremolinos med norra Málaga har nått sin slutfas. Det innebär att anknytningen mellan den nya vägen och motorvägen i höjd med Torremolinos ska anslutas. Detta kräver en total avstängning av tillfarten under en månads tid.

Tillfälliga avstängningar nattetid har pågått en längre tid och sedan 17 februari tvingas trafikanter som ska till eller från Torremolinos även dagtid använda antingen den östra eller västra anslutningen till motorvägen.