SVAR: Vi har fått hjälp av rågivaren Nacho Mata att svara på din fråga.

För att vara delägare i ett spanskt bolag, S.L. eller S.A., krävs att du har ett NIE-nummer, som är ditt spanska skattenummer. Enda undantaget är börsnoterade företag, om du är delägare genom aktieköp.

Övriga villkor är följande:

- Om du ska vara direktör för bolaget "administrador" måste du även vara inskriven i försäkringskassan "Seguridad Social" som "autónomo".

- Köp av ägarandelar i ett S.L. eller ett S.A. som inte är börsnoterat måste göras inför notarie.

- Ovan gäller även om du går in som ägare genom utökning av bolagets kapital

- Det som inte krävs i något fall är att du är bofast, "residente", i Spanien.

Det kan förutom nämnda punkter gälla särskilda omständigheter, varför du rekommenderas anlita någon rådgivningsbyrå i Spanien av typen "gestoría" eller "asesoría". Vi har flera sådana bolag i vår expertpanel. Se vår expertfolder.