Drygt hälften av de sökande, 2 200, har ansökt om en av tio administrationstjänster som ska fyllas. Kommunen behöver också bland annat dagispersonal och datatekniker.
Kandidaterna måste genomgå ett intagningsprov samt betala en registreringsavgift på 21 euro. Det innebär ett tillskott för kommunen på ansenliga 90 000 euro.

Det finns dock en hållhake. Många av de annonserade tjänsterna är sedan länge tillsatta av vikarier som har stora chanser att få den fasta anställningen, när meritlistan summeras till resultaten i intagningsprovet.