När Franco dog 1975 var 74 procent av landets befolkning praktiserande katoliker, 14 procent var icke utövande katoliker och endast två procent var ateister. I dag är 45 procent praktiserande katoliker, 27 procent icke praktiserande katoliker och 14 procent ateister. Fyra procent tillhör andra trossamfund (protestanter, muslimer, judar, buddister).

Antalet katoliker minskar allt snabbare. För varje år som går får kyrkorna allt färre besökare. I den nya globaliserade tiden finns det mycket annat som intresserar ungdomar mer. Det råder en allt mer akut brist på präster, nunnor och munkar när allt färre unga spanjorer är beredda att viga sitt liv till kyrkan. Löftet om celibat har blivit omodernt.

Men trots att krisen för den katolska kyrkan är allt mer akut gör den katolska kyrkan inget för att anpassa sig till de nya tiderna. Tvärt om. Juan Antonio Martínez Camino har gjort sig känd för sin ärkekonservativa moral och anses vara ”Más papista que el papa”, som spanjorerna säger, ”Mer katolik än påven själv”.

I slutet av november förra året kallade Martínez Camino till presskonferens för att ge sin synpunkt på frågan om kondomer. Påven hade då medgivit att kondomer kan förhindra spridandet av HIV och att ett användande i i vissa fall därför kunde försvaras. Det tyckte inte Martínez Camino: "Kondomer används alltid i omoraliska sammanhang", sa han.

Det har som sagt blivit många presskonferenser de senaste åren för Juan Antonio Martínez Camino. Under socialisten José Luis Rodriguez Zapateros regering har en rad förändringar drivits igenom som utmanar gamla konservativa värderingar och katolsk moral. Det har till exempel blivit enkelt ta ut skilsmässa även om inte båda parterna är överens, vilket lett till att skilsmässorna rusat i höjden. Homosexuella har fått rätt att gifta sig och ensamma kvinnor får befruktas av donerad sperma, vilket har gjort att den traditionella kärnfamiljen är i sönderfall.

Den senaste stora motgången är den nya abortlagstiftningen. Trots att Martínez Camino gick ut och varnade kongressensledamöter för att de skulle bli bannlysta om de inte röstade mot lagförslaget gick den nya lagen om fri abort igenom. Den katolska kyrkans besvärliga läge uppenbarade sig med stor tydlighet vid påvens besök i höstas. Antalet troende som ville möta påven Benedicto XVI var betydligt mindre än något räknat med. Dessutom genomfördes flera motdemonstrationer.

På vägen mot Barcelonas katedral La Sagrada Familia utsattes påven till och med för en ”hångelprotest” då flera hundra homosexuella par ställde sig vid sidan av paradvägen och kysstes när påvemobilen körde förbi. Händelsen fick Martínez Camino att förklara att situationen i Spanien blivit lika allvarlig som under 1930-talet, under republiken, när kyrkor sattes i brand och anarkismens idéer spreds bland befolkningen.

Med detta uttalande pekar han på just det som är den spanska katolska kyrkans stora problem. Den spanska Francodiktaturen var starkt lierad med den katolska kyrkan. Diktaturens ideologi byggde på katolsk moral. Många spanjorer förknippar därför fortfarande den katolska kyrkan med Francodiktaturen. Att vända kyrkan ryggen har blivit en politisk handling.