Uppslutningen till föredraget i Marbella 24 mars var enorm och i konferenssalen på Hotel El Fuerte fanns inte en enda ledig plats. Ett hundratal kvinnor samt en man (Sydkustens utsände...) fick höra en fängslande historia både om Alexandra Charles liv och om de föreningar som hon leder. Sydkusten fick även en personlig intervju.

Vad är 1,6- och 2,6 miljoners klubben?
– Vi är en ideell Kvinno-Hälso-Förening för alla från 18 års ålder. Män är också välkomna som medlemmar. Vi verkar för att alla ska få så god livskvalitet som möjligt – hela livet.
– Det kvinnliga perspektivet behövs i medicinsk forskning och medicinutbildningen. Vi verkar för det holistiska seendet på hälsa. Allt hänger ihop. Själ, kropp och hjärta! Kultur och motion på recept, det är min slogan!

Hur och när började du med klubbarna?
– Jag bildade 1,6 i maj 1998. Då jag bjöd in ett antal starka kvinnor till en middag för att presentera två läkare jag mött. De berättade att det saknades kunskap om kvinnans specifika symptom vid olika hälsoproblem.
– Män och kvinnor är olika. Vi behöver utforska olikheterna för att få rätt diagnos och bättre hjälp när vi behöver den. Klubben verkar för förebyggande aktioner för bättre hälsa. Vi driver även angelägna frågor som en lobbyorganisation.

Vilka är de frågor som är viktigast för dig just nu?
– Att få en jämlik vård. Undersökningar styrker att kvinnor får en ojämlik vård och att den varierar oerhört mellan olika landsändar. Vidare är det på tiden att kvinnor får lika mycket betalt för samma arbeten som män. Äldrevården måste få mer resurser, liksom psykiatrin. Det gäller för vården av både unga och äldre – bort med åldersdiskriminering.

Vilka är dina främsta råd till aktiva kvinnor?
– Sätt dig själv främst! Investera i din egen hälsa – i dig själv! Det hjälper både din familj och samhället. Njut av det du tycker om och inte minst, ha roligt

Mer information:
http://www.1.6miljonerklubben.com
http://www.2.6miljonerklubben.com