På åtta år har antalet unga praktiserande katoliker sjunkit från 29,5 procent till 10,3. Det är Injuves tidskrift ”Ungdomarna och Sekulariseringen” som har offentliggjort de nya siffrorna. Utredningsgruppens Jesús Sanz förklarar utvecklingen med att katolska kyrkan har ”misstagit sig” och att den måste bli mindre aggressiv i sin framtoning.
– Dagens ungdomar känner att kyrkan inskränker deras rättigheter och friheter.
Inom kyrkan är de medvetna om att de borde fokusera mer på de unga.

För många förbud
Enligt radiostationen Cadena Ser tycker sju av tio ungdomar att kyrkan lägger sig i politiken för mycket. De syftar bland annat på den starka opposition som kyrkan drivit mot de nya lagarna om abort och homosexuella äktenskap. 
Vendela Fendic, 31 år och ungdomskonsulent för unga katoliker, säger att det är just de moraletiska frågorna som är vanligast bland ungdomar.
– De undrar varför kyrkan tänker som den gör, till exempel kring preventivmedel eller varför man inte får ha sex innan man gifter sig. Det är viktigt att vi förklarar för dem varför kyrkan tycker såhär.

I möte med samtiden

Jesús Sanz tror att katolska kyrkans läror är svåra att kombinera med de vanor som Spaniens ungdomar har idag. Det håller dock inte Valida Fendic med om. Hon anser istället att problemet ligger i att de unga saknar kunskap om katolicismen.
– Många har tyvärr förutfattade meningar om kyrkan. Just därför måste kyrkan bli bättre på att beröra aktuella frågor. Det är vi dåliga på idag och därför upplever kanske många att religionen inte passar in i det sekulariserade samhället, säger hon.

Icke-troende generation
Parallellt med att antalet unga praktiserande katoliker har minskat med en femtedel de senaste åtta åren har antalet icke-troende och ateister blivit fler. Idag utgör de nästan en tredjedel av landets unga. 
Valida Fendic tror att många ungdomar väljer bort religionen redan i konfirmationsåldern, då de är osäkra på sin tro.
– I det skedet har man många frågor som man kanske inte alltid vågar ställa till en präst. Om föräldrarna inte kan ge några bra svar är risken stor att man identifierar sig med sina icke-troende kompisar.


Passiva katoliker
Det är dock endast antalet praktiserande katoliker som har minskat. Den grupp katoliker som inte utövar religionen aktivt har istället vuxit och utgör idag en majoritet av landets unga. Det visar en ny enkätundersökning från Socialdepartementet.

Raúl García Hernández, 26, från Valladolid är katolik ”på pappret” och representerar därmed den största gruppen bland Spaniens unga.
– I min familj är det bara min mamma och mormor som går i kyrkan på söndagarna. Det finns liksom ett stort avstånd mellan kyrkan och dagens unga. Kyrkans traditioner är väldigt gammalmodiga och dessutom har den på senare tid skakats av flera pedofilskandaler, säger han till Sydkusten.

Bristande demokrati
Alfonso Pérez-Agote, artikelskribent för Injuve och lektor i sociologi vid Universidad Complutense i Madrid, tar också upp det minskade förtroendet för Katolska kyrkan.
– Vid sidan av politikerna är kyrkan den institution som förlorat mest anseende hos folket. Kyrkans problem är att den ägnar sig åt frågor som som inte har med verkligheten att göra. Den är samhällets mest manschauvinistiska och odemokratiska organisation, säger han till Cadena Ser.

Bättre information
I april besökte den svensk-katolske biskopen Anders Arborelius Málaga och Marbella för att hålla föredrag. Han ser kyrkans röst i samtida frågor som fred och etik som mycket viktig.
– För oss troende är den största utmaningen den allmänt sekulära atmosfären. Dagens materialistiska och individualistiska livsstil gör det svårt. Men nu börjar människor bli trötta på sekulariseringen och det är positivt. Vi måste sprida evangeliet bättre och det tror jag vi lättast gör genom religiösa kontakter i vardagen, exempelvis i arbetet, säger han i ett pressmeddelande.

Vendela Fendic förespråkar också nya kanaler för att nå ut med det katolska budskapet.
– Katolska kyrkan behöver jobba mer med spridning via moderna medier, till exempel genom Internet. Vi måste bli bättre på att marknadsföra de fina värderingar vi har idag, säger hon.

Andlighet ett mänskligt behov
Trots att antalet unga praktiserande katoliker i Spanien minskar så menar Arborelius att det generellt finns ett stort behov av andlighet i världen.
– Människor behöver andlig vägledning och intresset för kallelser tycks växa, säger han och tillägger att ”vittnesbörden från en verkligt hängiven katolik kan uträtta under”.

Men för Injuves generaldirektör Gabriel Alconchel är utvecklingen bland Spaniens unga helt logisk.
– För dem har tron blivit vad den egentligen alltid borde ha varit – en privat angelägenhet. Religionen ska inte lägga sig i varken familjen, utbildningen eller sexualiteten.