Guardia Civils tillslag genomfördes bara timmar efter att styrelsen för SGAE omvalts med bred majoritet. Undersökningen baseras på en anmälan från Internetanvändare och är riktad mot SGAE:s sektion för digitala medier. Bland de gripna finns direktören för SGAE Teddy Bautista och direktören för den digitala sektionen José Neri.

De gripna misstänks ha förskingrat miljonbelopp i uppshovsrättsavgifter till egna bolag.