Alla pristagare genom åren har belagts med tystnadsed från det att de mottar beskedet tills utnämningen förkunnats i decembertidningen. Vissa undantag har tillåtits inför den närmaste bekantskapskretsen. Ingen har dock utsatts för en sådan prövning som Rose-Marie Wiberg, som fick beskedet samma eftermiddag som hon skulle vara värd för hundratals deltagare på minimässan på Centro Forestal Sueco.

Rose-Marie hade just börjat välkomna de första gästerna, när hon diskret fördes åt sidan av Sydkusten och fick beskedet om att hon valts till Årets Svensk på Costa del Sol 2011. Hon blev i sanningens namn stum och ingen i omgivningen kunde ana att de många fotografier som sedan togs av henne inte hade med själva mini-mässan att göra.
– Jag har aldrig haft en tanke på att jag skulle kunna var aktuell för utmärkelsen. Det känns oerhört hedrande, speciellt då priset är förknippat med Costa del Sol som jag har sådan kärlek för, förklarar hon.

Sponsrat utmärkelsen
Under flera år hade Rose-Marie faktiskt en nära relation till utmärkelsen, men i en helt annan bemärkelse. Det var som representant för SEB Private Banking, som sponsrade Årets Svensk på Costa del Sol och Rose-Marie har överlämnat presentcheckar till ett flertal pristagare, som hon nu själv kommer att dela titel med.

När det gäller själva checken, som uppgår till 600 euro, kommer den att skänkas till SWEA Marbellas donationskommitté. Denna delar årligen ut bidrag och stipendier till både organisationer, skolor och privatpersoner på Costa del Sol, som på ett eller annat sätt främjar den svenska kulturen och har någon svensk anknytning. Bland dem som fått bidrag finns elever på de två svenska skolorna och på Marbellas designskola. I framtiden ska även exempelvis spanska elever som väljer att läsa svenska få ta del av donationerna.

Rose-Marie betonar vilken viktig roll SWEA har för att bibehålla de svenska traditionerna för mängder av utlandssvenskar.
– Många här i Spanien åker visserligen hem ganska ofta, men i många andra länder som ligger längre bort är SWEA:s funktion ovärderlig. Den skapar en gemenskap och värnar om svenskheten på ett sätt som är mycket viktigt utomlands.

Hon framhåller föreningens mångfald och betonar att man lär känna många människor som man annars aldrig skulle få kontakt med. Nätverket är enormt och även om den lokala verksamheten är fundamental poängterar Rose-Marie hur mycket man får ut av resorna.
– Har man inte varit med på en SWEA-resa kan man inte veta vad det innebär. Jag har själv varit på världskonferenser i Washington och Kuala Lumpur och det går nästan inte att beskriva den samlade erfarenheten hos de drygt 300 deltagarna som brukar deltaga.

En annan fantastisk fördel med att vara SWEA-medlem är att det finns kontaktpersoner var som helst i världen som man kan få tips och hjälp av, när man ska ut och resa eller flytta till ett annat land.

Mer aktiva medlemmar
En av de saker som Rose-Marie är mest nöjd med är att de lyckats få med många fler yngre och yrkesverksamma medlemmar i SWEA Marbella. Det har gått hand i hand med att aktiviteterna utvecklats. Marknadsföringen har förbättrats och en av de mest framgångsrika initiativen har varit minimässan, som 15 november hölls för tredje gången på Centro Forestal Sueco.
– Det var en idé som föddes hos Camilla Grahn. Vi hade behov av att erbjuda våra sponsorer en mötesplats och responsen har varit över förväntan.

En annan ny aktivitet är nätverksluncherna första fredagen i varje månad, på restaurang Terra Sana, på initiativ av Christa Alfredsson. Där får inte minst de yrkesaktiva medlemmarna möjlighet att presentera sig och knyta kontakter. Frukostmötena på Centro Forestal Sueco sista torsdagen i varje månad, med inbjudna föredragshållare, är också välbesökta.
– Det är mycket viktigt att vi har ett varierat programutbud som tillgodoser alla medlemmars önskemål, oavsett om man är yrkesverksam eller ej.

SWEA Marbella kunde stoltsera med sin organisation när de förra hösten organiserade regionmötet, med ett 80-tal inresta Sweor från en mängd olika länder. Arrangörernas improvisationsförmåga sattes på extra prov när Spanien upplevde en generalstrejk samma dag som alla deltagare egentligen skulle anlända med flyg.

För Rose-Marie är en av de viktigaste framgångarna att SWEA Marbella idag har en stabil grund.
– Jag tror att vi har lyckats bygga upp en struktur som underlättar arbetet och som är ett bra arbetsredskap, Vi har flera kommittéer, som programkommittén, donationskommittén och nu även en kommunikationskommitté som är mycket aktiva.
– Programverksamheten är grundläggande i SWEAs arbete. Den har växt med åren och så sent som i november hade vi en mycket lyckad Mårten Gås-middag på restaurang El Castillo i Benahavís, vilket var en nyhet, berättar Rose-Marie.

Viktigt med eldsjälar
SWEA Marbella har funnits i många år och har upplevt olika faser i sin utveckling. Interna schismer ledde vid ett tillfälle till att en ny lokalavdelning bildades under namnet SWEA Málaga. Efter några år fick den avdelningen dock läggas ned, när de inte lyckades finna nya kandidater till styrelsen.
– Jag hade själv inte så mycket kontakt med den avdelningen men jag tror att en anledning till att de inte lyckades fortsätta är att det redan finns så många andra föreningar i Fuengirola-området. Det är inte heller lätt att finna personer som har tid och intresse att ägna sig åt styrelsearbete och därför har vi varit särskilt lyckligt lottade, som haft så många eldsjälar i SWEA Marbella både tidigare och de senaste åren, menar Rose-Marie.

Trots det stora antalet medlemmar, cirka 180 i dagsläget, har även SWEA Marbella dock haft vissa svårigheter att renovera sin styrelse. Styrelsemedlemmarna, inkluderat ordföranden, ska enligt stadgarna inte sitta på posten längre än fyra år. Till våren måste därför hälften av styrelsemedlemmarna bytas ut, inkluderat Rose-Marie.
– Jag fick dispens för att sitta mitt femte år. Det är viktigt att vi hittar efterträdare till årsstämman 13 februari nästa år och jag är övertygad om att vi kommer att finna kandidater. Valnämnden arbetar intensivt med det.

Personliga förändringar
Rose-Marie lämnar sålunda styrelsen till våren och även om hon kommer att fortsätta vara verksam i SWEA Marbella kommer hon att trappa ned lite på engagemanget i föreningen, till förmån för andra projekt. Hon har just väckt liv i ett vilande bolag genom vilket hon vill organisera konferenser i Spanien åt företag i Sverige.
– Jag befinner mig i en verklig förändringsfas just nu. Förra året avgick jag efter åtta år hos stiftelsen Livslust, som driver hem och yrkesskola för föräldralösa ungdomar utanför Riga. Det arbetet kändes mycket viktigt, men det är svårt att bibehålla engagemanget när avståndet är så stort. Kanske jag kan göra någon liknande insats här, så småningom.
– Snart lämnar jag även över ordförandeskapet för SWEA Marbella och det närmaste året tänker jag ägna åt mitt företag Iniciativa. Genom det erbjuder jag annorlunda konferensupplevelser i Marbella, Málaga och Bilbao, avslöjar hon.

Anledningen till att Rose-Marie har Bilbao på sin lista menar hon är för att staden kan erbjuda så mycket annat, jämfört med Costa del Sol.
– Bilbao är jättespännande och läckert annorlunda. Det är så mycket mer än bara Guggenheimmuséet. Staden är ett design- och kulturcenter och en gastronomisk upplevelse, förklarar hon. Mer information om hennes verksamhet kan hittas på http://www.iniciativa.se.

Satsar på Spanien
Arrangemang och konferenser har varit Rose-Maries specialitet sedan 1987. Hon har arbetat i 34 år inom SEB-koncernen och i hennes olika befattningar har konferensarrangemang ingått som en viktig del. Hon har många kontakter kvar sedan den tiden, som hon tänker utveckla. Hon blev lokal representant för banken 2004 och när kontoret på Costa del Sol lades ned 2009 behövde hon inte fundera länge på om hon skulle flytta tillbaka till Sverige eller bli kvar på kusten.
– Jag har turistat på Costa del Sol sedan 1976 och skaffade min lägenhet i centrala Marbella 1996. Jag stortrivs här och ser fram mot att starta en ny verksamhet. Jag ger alltid 150 procent i allt jag företar mig, även om jag nu tänker göra det i ett annat tempo, säger Rose-Marie som hunnit fylla 57 år.

En av hennes grundprinciper är att se en möjlighet i varje svårighet, istället för en svårighet i varje möjlighet. I övrigt försöker hon inte figurera, utan bara göra saker så bra som möjligt.
– Jag gillar alla typer av möten mellan människor. Förhoppningsvis har jag bidragit på något sätt till att främja detta under min tid i styrelsen för SWEA Marbella och att jag på något sätt kunnat hjälpa andra. Om jag sedan förtjänar utmärkelsen får andra bedöma, men det känns oerhört hedrande.

Jubileum
Rose-Marie Wiberg kommer att mottaga utmärkelsen Årets Svensk på Costa del Sol i samband med julbasaren som arrangeras på Svenska skolan i Fuengirola fredag 9 december klockan 19.00. Det är andra året i rad som ceremonin hålls i Svenska skolans samlingssal och första gången som det inte sker på Lucia. Dock kommer det att arrangeras Luciatåg under basaren. Det är dessutom utmärkelsens 20-års jubileum och förhoppningen är att så många tidigare pristagare som möjligt även ska närvara. Alla är välkomna.

Se video när SWEA Marbella får reda på utmärkelsen:
http://www.youtube.com

Motivering:
Rose-Marie Wiberg mottar utmärkelsen för sitt arbete som ordförande för SWEA Marbella under nära fem år och under vilken hon, tillsammans med den övriga styrelsen, bidragit till ett viktigt uppsving för lokalföreningen. Det utökade medlemsantalet och de många aktiviteterna har på ett avgörande sätt bidragit till att stärka svenskheten på Costa del Sol.

Juryn består av Sydkustens ledning.