2013-03-19 12:35:58
Enligt uppgifter som vi inom AHN-Nerja har fått från Nerjas vattenverk, Aguas de Narixa, så ska dricksvattnet i Nerja vara mycket bra och kontrolleras dagligen.Avloppsledningar och vattenledningar är helt separerade och bestämmelserna
runt detta är minst lika hårda som i Sverige. Vi har kontrollerat vårt vatten genom en vän som har arbetat som laboratoriechef på ett vattenverk i Sverige och fått besked om att vi i Nerja har jättefint vatten via vårt vattenverk. Vattenkvaliten är till och med i vissa fall bättre än i Sverige enligt den personen som också har insyn i vattenkvaliteer runt om i Sverige.
Gamla hus har kanske gamla ledningar och kanske egna vattenbrunnar och då är kvaliten beroende på brunnens vatten precis som i Sverige. Allt vatten från Aguas de Narixa är kvalitetssäkrat. Nerja är dessutom känt för sitt fina vatten och att det finns mycket vatten från bra vattenkällor.

Vi dricker precis som många andra i Nerja vårt vatten från kranen. Den som trots detta ändå känner sig orolig kan köpa en liten insatts som man sätter under diskbänken och som fungerar som ett extra reningsfilter och ska vara mycket effektivt.

Ett reningsverk för avloppsvatten är på gång och godkänt av regeringen i Madrid. Entreprenör är utsedd och detaljplanering pågår. Det nya reningsveket ska vara klart i slutet av 2015. Det nya reningsverket ska förhindra utsläpp av orenat avlopp i Medelhavet.
Birgitta Sjöberg (På uppdrag av ordföranden inom AHN-Nerja)
2013-03-20 18:04:34
Vårt företag AU Larsson Trading AB marknadsför och säljer det vattenfilter för privat bruk som är det mest populära i hela Europa. Det består av ett kolblocksfilter och UV-ljus. Vi tar gärna kontakt med de som vill veta mer. Finns både för fast installation och även en portabel variant.
Agneta och Ulf Larsson
2019-10-11 10:34:03
Vi vill gärna veta mer om det vattenreningsfilter som ni säljer!
Vi har ett boende i södra Spanien där vi skulle vilja slippa bära hem dricksvatten i plastflaskor!
Tacksam för information med prisindikation!
Hälsningar
Sylvia Lorenz Holmberg
Sylvia