Det kallas PAB, Plan Andaluz de la Bicicleta, och är den största satsningen i sitt slag. På bara två år kommer regionen få ett helt nytt vägnät för cyklister. Med en tänkt budget på 402 miljoner euro ska mängden cykelbanor mer än fördubblas till år 2015. Syftet är att få oss att cykla mer, och så småningom se till att cykeln slår ut bilen som vårt förstahandsval när vi ska ta oss till jobbet. Enligt regionalregeringens infrastrukturråd Elena Cortés ska cykeln i framtiden vara ett ”signum för Andalusien”.

Lyft för storstadsbor
Störst skillnad kommer det bli för cyklister i provinshuvudstäderna, där tre fjärdedelar av de nya cykellinjerna ska byggas. I Málaga planerar man att anlägga 154,9 kilometer ny cykelväg och i Sevilla 190, men även Granada, Huelva och Cádiz har dragit vinstlotter.

I planen ingår också en rejäl upprustning av befintliga cykelvägar, med fler trafikljus och säkrare korsningar. Från Málaga kommer det att finnas smidigare anslutningar till Marbella och Estepona. Sevilla kopplas samman med Dos Hermanas och Alcalá, och i Cádizbukten kan cyklister rulla vidare direkt till San Fernando och Chiclana.

Marbella utanför
Lite förvånande nämns inte Marbella någonstans i planen. Det har fått Marbellas kommunstyrelse att reagera. Trafikrådet i Marbella, Javier García, har krävt en omprövning av planen innan bygget påbörjas.
– Trots att Marbella har större befolkning än flera av provinshuvudstäderna omfattas vi inte av det nya cykelvägnät som planeras i Málagaområdet. Det är helt otänkbart att våra invånare inte får ta del av en sådan satsning, som på sikt innebär fördelar både för miljön, folkhälsan och plånboken, säger han.

Som svar på utspelet har regionalregeringen lovat att se över cykelplanen och lämna besked om hur det blir med Marbella lagom till årsskiftet.
– Vi tar det här ett steg i taget. Alla medverkande kommuner måste vara eniga om besluten, säger Elena Cortés.

Sevilla föredöme
Planen är direkt inspirerad av den framgång som cykeln har haft i Sevilla. Staden rankades nyligen som världens fjärde bästa cykelstad efter Amsterdam, Köpenhamn och Utrecht i The Copenhagenize Index 2013 och klår därmed flera svenska städer som länge ansetts vara en ledande cykelorter. I Sevilla har man, med en investering på 30 miljoner euro, lyckats bygga ett cykelvägnät som dagligen trafikeras av 72 000 cykelpendlare. Av dessa är 20 000 forna bilförare som nu lämnat ratten för styret.

Tack vare cykelsatsningen har Sevilla minskat sina årliga koldioxidutsläpp med 8 000 ton, vilket innebär två miljoner euro i sparade bränslekostnader. Nu hoppas politikerna på en liknande framgång i hela regionen. Lyckas man närma sig resultatet i Sevilla kan regionen spara nära 29 miljoner euro om året i minskade utsläpp och oljeimporter.

"Orealistiskt"
Det ledande oppositionspartiet i Andalusien Partido Popular har dock varit tveksamma till om de medverkande kommunerna verkligen har råd med satsningen. Enligt planen ska 75 procent av bygget finansieras av Junta de Andalucía, medan kommunerna själva ska skrapa ihop resten. ”Teoretiskt, utopiskt och orealistiskt” har partiet konstaterat. Styrande PSOE däremot hyser inga tvivel om att planen kommer att gå i lås.

För oss svenskar kan det här kännas som en efterlängtad satsning. Hemma i Sverige är cykelkulturen djupt rotad och för många är det en självklarhet att ta cykeln till jobbet. Tillsammans med Danmark, Nederländerna, Tyskland och Norge toppar Sverige listan över länder i världen med flest cyklar per capita.

En färsk Sifo-undersökning visar att var femte svensk cykelpendlar dagligen till skola, jobb eller universitet. Det är inga konstigheter att välja tvåhjulingen framför Volvon när man ska ta sig en kortare sträcka. Problemet i Sverige är emellertid att det inte satsas tillräckligt på cyklingen.
– Trots att var femte cykelpendlar går endast småsmulor av pengarna till utbyggnad och drift av cykelvägar. Alla talar sig varma för cykling, men det händer alldeles för lite, säger Klas Elm, ordförande för branschorganisationen Svensk Cykling.

Cykeln ersätter bilen
Medan svenska cyklister trängs på allt för få cykelbanor, satsar man i södra Spanien hundratals miljoner euro på cyklisterna. Håller Spanien på att bli en cyklande nation? Rent statistiskt ser det så ut. De senaste åren har antalet sålda cyklar överstigit antalet sålda bilar i landet. Under 2012 såldes 700 000 bilar medan antalet sålda cyklar var 780 000. Enrique Benítez (PSOE Málaga) säger att en förklaring kan vara den ekonomiska situationen – det har helt enkelt blivit för kostsamt att äga en bil.
– För många är cykeln inte längre bara ett alternativ, utan det enda alternativet. Det gör att det blir ännu viktigare att se till att cyklisterna kan förflytta sig tryggt och säkert.

Enligt politikerna kommer det nya cykellandskapet att bana väg för en sådan förändring. Cykeln, som mest varit ett motionsredskap som åkt fram under helger och semestrar, har alla förutsättningar att bli ett vardagsredskap även i Spanien. Huruvida det medför någon rusning efter cykelhjälmar återstår dock att se.

Förslaget om att lagstifta om cykelhjälm som presenterades i våras har mött stora protester. Själva initiativtagaren bakom cykelplanen, ställföreträdande infrastrukturrådet José Antonio García Cebrián, har meddelat Europeiska Cykelförbundet att han personligen vägrar hjälm.
– Hjälmtvång leder oftast till att färre väljer att cykla. En sådan lag är dömd att misslyckas. Hur som helst kommer det inte att påverka vårt arbete med cykelsatsningen.

Det kanske åtminstone är dags att investera i ett bra cykellås?