Expertsvar:2014-01-13 11:14:24

I den händelse att du flyttar till Spanien i samband med att du skriver ut dig från Sverige så är det i Spanien du ska deklarera angivna vinst.
Bo Wennertorp/Global Accounting
2014-01-13 16:15:29
Om portföljen i stället sålts 1/12 2014?
Var hade beskattningen skett?
Spanjoren
2014-01-13 17:27:00
Varför ska den beskattas alls? Det spanska fönstret gäller väl under de första sex månaderna i Spanien?
Lidia
2014-01-14 09:04:58
Enkelt!
Du är skattskyldig i det land du bor mer än 6 mån/år.
Gunnar
2014-01-14 09:45:51
Lidia
Vad menar du med det spanska fönstret
Peppe
2014-01-14 10:44:57
Det spanska fönstret är ett begrepp experter använder för den omständigheten att Spanien inte beskattar inkomster förrän du bott i landet 183 dagar. Det är alltsåinte så enkelt som Gunnar säger. Bo är en av dessa experter och jag hoppas att han vill kvalificera sitt svar. Jag kan inte se varför fönstret inte skulle vara öppet i den beskrivna situationen. Men jag är ju ingen expert.
Lidia
2014-01-15 00:52:11
Se info från http://europa.eu Där står bl.a.
Skatt på inkomst och pensioner
Om du tillbringar över sex månader per år i ett annat EU-land kan du vara skattskyldig där. I så fall måste du betala skatt där på din totala inkomst, också på din pension och andra inkomster från källor inom eller utanför landet.

Om du tillbringar mindre än sex månader per år i ett annat land behöver du normalt sett bara betala skatt på inkomst som du tjänat in där (t.ex. en pension). Du fortsätter att vara skattskyldig i ditt hemland eller det land som du bor i största delen av året.

Undantag: Före detta statsanställdas pensioner beskattas vanligen bara i det land där du var anställd.
Gunnar
2014-01-15 09:21:25
Gunnar,
Du utgår från allmänna regler, men det är Spanien som bestämmer om de vill ta ut skatt. Vet du något alls om de spanska skattereglerna?
Lidia
2014-01-15 22:54:38
Stämmer det alltså att om jag inom 6 månader efter jag är utflyttad skattemässigt från Sverige säljer min aktieportfölj så är jag varken skattskyldig i Sverige eller Spanien
Peppe
2014-01-16 20:22:22
Jag tror det, men jag är heller ingen expert. Problemet är väl att det s.k. expertsvaret antingen är fel eller ofullständigt. Jag antar att han gör det för reklamens skull, men det här är ingen bra reklam. Jag är mycket intresserad av saken, men får väl betala en (annan) expert när det blir min tur.
Snart spanjor
2014-01-17 08:45:05
Lidia,
om du inte är bosatt i Spanien så kan inte Spanien begära att du betalar skatt där. Du anses bosatt, stadigvarande, i det land du bor 183 dagar eller mera per år. Hur skulle det bli om vilket land som helst skulle kunna kräva skatt från någon som tillfälligt vistas i landet?
Gunnar
2014-01-17 10:33:05
Gunnar,
Det kan de inte, men de kan avstå från att ta ut skatt. Spanien beskattar dig från den 184e dagen, men Sverige slutar att beskatta kapitalinkomster i Spanien från dag ett, när du flyttat. Där blir ett vakuum som kallas det spanska fönstret. Men jag vågar inte svära på att det inte finns undantag. Därför är jag inte lika tvärsäker som du om hur det är. Men att du inte har koll på det här, det vet jag.
Lidia
2014-01-17 16:05:06
Lidia,
du skrev "det är Spanien som bestämmer om de vill ta ut skatt".
Så enkelt är det inte. Det finns skatteavtal mellan Sverige och Spanien som styr hur, var och när skatt skall betalas. Det är ett avtal mellan två parter. Alltså inget Spanien bestämmer!
Du skrev också "Spanien beskattar dig från den 184e dagen". Var har du fått det ifrån? I det land du huvudsakligen bor där betalar du skatt. Från dag 1.
Kanske kan en läsning av skatteavtalet ge vägledning. Se http://www.skatteverket.se
eller på spanska http://www.minhap.gob.es
Gunnar
2014-01-17 17:07:39
Gunnar,
Det är klart att det är ett avtal. Men det avtalet stipulerar att bara hemvistlandet får ta ut skatt på kapitalinkomster (art XIII).
Så fort du flyttat från Sverige till Spanien har bara Spanien rätt att ta ut skatt. Det är inte så i alla dubbelbeskattningsavtal, men det är så i detta avtal.
Att Spanien har rätt att ta ut skatt betyder inte att de måste göra det. Det är det jag menar med att "Spanien bestämmer", inget annat.
Att Spanien tar ut skatt av nyinflyttade först den 184e dagen har jag läst på många ställen, men den närmare innebörden känner jag inte till. Jag hittade t.ex. detta på Spanienforum.es:

I Spanien blir man dock inte oinskränkt skattskyldig förrän man varit bosatt i Spanien mer än 183 dagar. Detta innebär att man kan undgå beskattning av inkomster under de första 183 dagarna i Spanien när man flyttar till Spanien (detta kallas det "spanska fönstret").

I fallet med bonus innebär det att om bonusen betalas ut efter avflyttning till Spanien men innan man bott i Spanien i 183 dagar så kan man undvika spansk skatt och endast betala SINK-skatt i Sverige med 25 %.
Lidia
2014-01-17 18:53:04
Lidia,
du glömmer att man deklarerar året efter för föregående år. För hela året om man har varit skattskyldig i Spanien p.g.a. att man varit stadigvarande bosatt 183 dagar eller mer. För alla inkomster i hela världen.
Men som med allt annat så är det ju så att så länge ingen upptäcker något så finns det inte. Göra som strutsen.
Gunnar
2014-01-17 19:54:33
Ni börjar bli tjatiga. Lidia påstår att Spanien inte tar ut skatt förrän efter 184 dagar, Gunnar att det gör de visst.
Fast det sista begrep iallafall inte jag. Om man inte är skattskyldig deklarerar man väl inte?
Hursomhelst, kan ingen tala om hur det är istället?

Snart spanjor
2014-01-17 22:10:49
"Snart spanjor",
varför är man inte skattskyldig i Spanien om man bor i Spanien? Varför skulle man inte vara det? Är man skattskyldig i Sverige om man bor där. Svaret är väl ganska enkelt. Självklart! Deklarerar gör man också.
Gunnar
Expertsvar:2014-01-20 18:26:15

Den som flyttar till Spanien den 15 januari och sedan bor i Spanien kommer att vara skattskyldig i Spanien hela detta år. Om inflyttningen till Spanien sker efter den 1/7 (dvs boende mindre än sex månader i Spanien) kommer ingen inkomst att deklareras i Spanien för detta år.
Bo Wennertorp/Global Accounting
2014-01-22 20:46:36
Hej!
Vore tacksam om någon kunde ge ett svar på,fölande fråga,
jag bor i Spanien sedan många år och är resident och skattar här i landet. Jag äger dock fortfarande en skogsfastighet i Sverige och erhöll 2012 en likvid som beskattades både i Sverige och i Spanen. Min fråga är, dubbelbeskattning visst, men finns det någon möjlighet att få tillbaka något och i så fall, från vilket land?
Skogsmulle
2014-01-23 08:42:30
Hej!
Vore tacksam om någon kunde ge ett svar på,fölande fråga,
jag bor i Spanien sedan många år och är resident och skattar här i landet. Jag äger dock fortfarande en skogsfastighet i Sverige och erhöll 2012 en likvid som beskattades både i Sverige och i Spanen. Min fråga är, dubbelbeskattning visst, men finns det någon möjlighet att få tillbaka något och i så fall, från vilket land?
Skogsmulle
2014-06-11 20:57:23
Hej,
Jag kommer att få utbetalningar från Handelsbankens vinstandelssystem Oktogonen när jag är 59 åroch bor då i Spanien. Betalningarna är tydligen att betrakta som bonusbetalning (försenad lön) Hur beskattas detta i Spanien?
1. om jag tar ut allt under det första sex månaderna som jag bor och är skriven i Spanien?
2. Vet ni om Oktogonen i Spanien betraktas som pension eller som lön. Vad blir skillnaden i beskattningen i så fall?
Med vänlig hälsning
Sven
SW
2015-09-09 13:37:09
Skatteverket i Sverige har nyligen publicerat ett ställningstagande till uttag från vinstandelsstiftelse (som Oktogonen) när utbetalningen sker efter det att den utbetalningsberättigade flyttat utomlands. I detta ställningstagande anges att utbetalningen i svensk lagstiftning anger att det är fråga om lön och därmed jämförlig ersättning och skall bedömas enligt artikel 15 (enligt OECD:s modellavtal) i skatteavtal med bl a Spanien. Bestämmelsen innebär att oavsett när utbetalning sker från vinstandelsstiftelsen skall värdet beskattas enbart i Sverige om vinstandelen härrör från arbete som utförts i Sverige. Detta innebär att utbetalningen skall beskattas enligt SINK i Sverige när den utbetalningsberättigade avflyttat. Någon beskattning skall inte ske i Spanien i enlighet med bestämmelserna i artikel 15 i skatteavtalet mellan Sverige och Spanien.
Budda
2017-10-30 09:57:18
Jag har min egen uppfattning om det “spanska fönstret” (delad av flera jag talat med). Flyttar du hit exempelvis i december år X, så har du ju inte bott här i mer än 186 dagar under det kalenderåret. Om du då skrivit ut dig ur ett annat land innan december, så var du ju skattepliktig där tills du skrev ut dig. Teoretiskt sett så kan du då flyta i limbo tills nästa kalenderår, och göra massor med affärer innan det nya kalenderäret “skattefritt”. Detta är inte min personliga uppfattning. Är du skatteskriven i land A, sedan skriver ut dig, och skriver dig någon annanstans (land B) så är du skatteskriven i land A eller B, du flyter aldrig i limbo. Man kan diskutera vilket datum “brytpunkten” uppstod, men inte att du skulle vara skattebefriad. Man kan ju riskera att inte deklarera för denna perioden, men argumentet blir ju att du HAR bott 186 dagar kontinuerligt i Spanien om du stannar här, dvs du blir då automatiskt skattepliktig för den perioden efter 186 dagar. Jag tror också att svenska skattemyndigheter har någon slags “karensperiod” efter du flyttat därifrån.
Stefan

2022-04-25 18:23:00
I denna tråd finns en insändare som frågade om Oktogonen, och det var en skattekunnig som använde namnet " Budda" som gav svaret att det inte skall beskattas I Spanien.
Jag söker kontakt med dig, Budda, eftersom Jag behöver hjälp med Agencia Tributaria. Hör gärna av dig.
Leif

2022-04-25 19:45:01
Kan ni förmedla kontakt mellan mig och Leif i sista inlägget i denna tråd. Han sökte kontakt med mig
Budda

Expertsvar:2022-04-25 19:56:58

Hej Budda
Tack för snabbt svar på Leifs efterlysning.
Han har nu fått din epostadress via oss.
Richard Björkman/Sydkusten

2022-04-29 20:46:42
Hej, jag tänker sälja mitt hus i Sverige och tänkte flytta till Spanien till hösten men beskattningen av mina kapitalförsäkringar som jag har i SE oroar mig.
Jag har läst att Spanien beskattar KF (som en vanlig depå) trots att jag betalar skatt i SE så får jag alltså betala ca 20% till på ev. vinst.
Stämmer det?, jag hade tänkt att tillbringa min största tid i Spanien och resa runt i andra länder några månader per år men nu funderar jag på att tillbringa minst 183 dagar i Thailand per år för att slippa dubbelbeskattas i Spanien.
Per N

2022-04-29 23:03:59
Svar till Per N. Det stämmer att Spanien inte har motsvarigheten till svenska KF, så varje år måste alla försäljningar deklareras.

De flesta väljer väl Spanien för att de trivs så bra i landet och inte efter var skatten är lägst.
RM

2022-04-30 10:57:45
Tack för svar RM, ja att man trivs är naturligtvis viktigast.
Själv trivs jag bra i Thailand också så det blir en avvägning hur mycket ekonomin påverkas, jag får nog prova och se var jag vill spendera mest tid.
Per N