Svenskar i Världen är den största organisationen för utlandsboende svenskar och den ägnar sig inte minst åt lobbyverksamhet. I år har de extra mycket att stå i, då det är valår.
– Det finns 150 000 utlandssvenskar i röstlängden, men det borde vara betydligt fler. Vi beräknar nämligen att det finns omkring
550 000 utlandssvenskar totalt, berättar Karin Ehnbom-Palmquist till Sydkusten.

Samtliga utlandssvenskar har rätt att rösta inte bara i riksdagsvalet 14 september utan även i EU-valet den 25 maj. Svenskar i Världen uppmanar alla att i god tid kontrollera att de står med i röstlängden och att adressen är korrekt. SVIV driver angelägna frågor för utlandssvenskar och för dem är det viktigt att så många som möjligt deltar i valet och visar sitt engagemang.
– En av de framgångar vi haft på sistone är sänkningen av SINK-skatten från 25 till 20 procent från och med i år. Jag vet att många i Spanien vill slopa SINK-skatten helt, men detta är ett positivt steg, säger Karin Ehnbom-Palmquist.

Det är även Svenskar i Världens lobbyarbete som ledde till att svenskar i utlandet beviljas dubbelt medborgarskap. I år är målet att de som fråntagits sitt svenska medborgarskap ska återfå detta.

Eget parlament
Organisationen driver många andra frågor, som bland annat debatteras i Utlandssvenskarnas Parlament - ett arrangemang som äger rum vartannat år. Några av frågorna som Karin Ehnbom-Palmquist särskilt nämner är smidigare utfärdande av pass utomlands, större möjligheter till hemspråksundervisning för utlandssvenska barn, studiemedel vid hemflytt samt rätt värdering av utlandsexamen vid hemflytt.
– Hemvändande utlandssvenskar är i dagsläget den största invandrargruppen i Sverige, med i genomsnitt 20 000 personer om året.

Tidigare ambassadör
Karin Ehnbom-Palmquist har varit generalsekreterare för Svenskar i Världen de senaste fem åren, efter att hon slutade sitt arbete på UD. Hon har själv varit utlandssvensk i 22 år.
– Jag studerade spanska i Barcelona och förutom att ha varit Sveriges ambassadör i Mexiko, Australien och Nya Zeeland, har jag även bott fyra år i Venezuela. Spanska är mitt andra språk och jag har en del av mitt hjärta i Spanien, poängterar hon.

Svenskar i Världen erbjuder en rad olika tjänster, exempelvis rådgivning för medföljande till personer som reser utomlands för att jobba.
– Man kan gott säga att vi avlastar ambassaden med vårt arbete, säger Karin Ehnbom-Palmquist.

Bättre syn på utlandssvenskar
I många år har synen på utlandssvenskar varit minst sagt negativ. Det har dock ändrat sig och idag är utlandssvensk inte längre synonymt med skatteflykting.
– Det beror nog mycket på den större rörlighet som finns. Det är många som idag flyttar ut från Sverige för kortare perioder, när det gäller exempelvis studier eller tillfälliga uppdrag.

Karin Ehnbom-Palmqvist betonar hur berikande utlandssvenskarna är, både de som reser ut och de som återvänder hem.
– Bidragen från migranter i världen till sina respektive hemländer överstiger det officiella biståndet, bara det ett tecken på hur viktigt det är med internationell rörlighet, säger hon.

Nytt ombud på Costa del Sol
Svenskar i Världen har sammanlagt 115 ombud runt om i världen. Deras främsta uppgift är dels att bistå nyutflyttade och inte minst värva nya medlemmar.

Rose-Marie Wiberg, tidigare ordförande i SWEA Marbella, har just utsetts till ombud på Costa del Sol. Hennes första uppgift blir att organisera informationsträffar i slutet av mars, då Karin Ehnbom-Palmquist kommer på besök.
– Det är en spännande utmaning. Efter posten på SWEA Marbella känns det här som ett steg vidare. Om inte annat har Svenskar i Världen både kvinnliga och manliga medlemmar, konstaterar Rose-Marie Wiberg.

Många träffar
Karin Ehnbom-Palmquist har möten planerade längs hela Costa del Sol. Hon deltar bland annat i Humle Kapitalförvaltnings informationsträff 27 mars (se sidan 22). Ehnbom-Palmquist är även gäst vid SWEA Marbellas frukostmöte 27 mars, på Centro Forestal Sueco. De som inte är medlemmar i SWEA kan träffa henne påföljande dag 28 mars, också på Centro Forestal Sueco. Tiden är då 13.30 och SVIV bjuder på tapas och dryck.

I skrivande stund är träffar också inbokade 30 mars efter gudstjänsten klockan 11.30 på Svenska kyrkan samt i Svenska skolan i Fuengirola 31 mars klockan 19. Vid de två senare sammankomsterna bjuds det på smörgåstårta.
– Jag hoppas kunna träffa så många kustsvenskar som möjligt under mitt besök, säger hon.

Anmälan
Anmälan till informationsträffarna ska göras till Rose-Marie Wiberg på e-post rosemarie@iniciativa.se.