Den underjordiska tågstationen har dagligen omkring 6 000 passagerare. Ingen av dem är dock rullstolsbunden. Anledningen är att stationen helt saknar hiss och den enda rulltrappan går uppåt, ej ned.

Kommunledningen, som utgörs av Partido Popular, krävde i hårda ordalag en handikappanpassning av centralmyndigheterna, när socialistpartiet PSOE satt vid makten. Sedan maktskiftet 2011 har kommunledningen dock inte upprepat sina krav.