Statsåklagaren finner det styrkt att brevbäraren under sex månaders tid undlät att dela ut posten som han ansvarade för. Han samlade den istället på hög i sitt eget hem. Detta inträffade minst mellan augusti 2013 och januari 2014.

Till sist beslöt brevbäraren att tända eld på posten, men blev tagen på bar gärning av polisen. Denna kunde rädda drygt 3 500 försändelser, men det är oklart hur många som gick upp i aska.

Åklagaren vill döma brevbäraren för att bland annat ha brustit i sitt ansvar av förvaring av offentliga försändelser och förutom fängelse yrkar åklagaren på sex års förbud att inneha offentlig tjänst.