Som vanligt ledde skyfallen på Costa del Sol till översvämningar. Två personer omkom som bekant och de materiella skadorna är omfattande och kostsamma. Debatten om orsaken till översvämningarna blossar upp under själva krisen men ebbar ut i takt med att de vattenfyllda åarna åter torkar ut.

Det vore önskvärt att debatten om både byggpolitiken och klimatförändringarna var lite mer beständig. Det är ingen hemlighet att skogsskövling leder till att regnvattnet inte sugs upp av jorden samt att byggande vid naturliga vattenvägar förr eller senare slutar med översvämmade lokaler och vägar.

En annan debatt som måste hållas vid liv är den om vattenresurserna och infrastrukturen. Det är ett faktum att södra Spanien på inte allt för lång sikt lider en överhängande fara för torka och det är tröttsamt att varje gång vi fått en god portion regn skriva om hur dammen La Concepción i Marbella tvinga släppa ut sötvatten i havet.

I skrivande stund ska det regna igen i några dagar. Som vanligt kommer dock solen tillbaka och jag är rädd för att som vanligt kommer alla dessa frågor åter att falla i glömska. Tills nästa regnskur.