Samtliga registrerade klagomål som inte följdes upp gällde oväsen från strandrestauranger vid Los Álamos. Trots att även naturskyddsmyndigheten Seprona utfärdade en rapport om överskridna bullernivåer vidtog kommunen inga åtgärder.

Fernández Montes, som förlorade makten 2015, kommer nu att förhöras och riskerar åtal. Flera andra kommuner i Spanien har redan fällts för att de inte sett till att lagstadgade bullernivåer respekteras.