Borgmästaren José María García Urbano har presenterat projektet tillsammans med andalusiska hälsorådet Aquilino Alonso och bedömer det som den viktigaste satsningen i kommunen på flera årtionden. Sjukhuset väntas erbjuda 85 000 konsultationer, 91 000 akutärenden och 4 000 kirurgiska ingrepp om året.

På en yta av 14 300 kvadratmeter ska sjukhuset inrymma bland annat operationsavdelning, akutmottagning med barnsektion och helikopterplatta. Upplägget är att så många olika undersökningar som möjligt ska kunna genomföras vid ett och samma besök, för bästa möjliga vård och bekvämlighet för patienten.

Så snart byggbolag valts ska arbetet påbörjas och väntas ta 22 månader. Budgeten ligger på 17,7 miljoner euro.