Strejken omfattar inte bara personalen på kansliet i Stockholm, utan även på konsulatet, handelsavdelningen, turistbyrån samt Instituto Cervantes. I ett pressmeddelande som undertecknas av José García, representant för fackföreningen UGT-FeSP i Sverige, uppges att deras arbetsgivare ignorerar svensk lagstiftning och flera utfall i svensk domstol.

Personalen som strejkar är lokalanställd och lyder sålunda under svenska arbetsmarknadsnormer. De strejkande menar dock att deras rättigheter ej respekteras. De frusna lönerna under nio års tid har inneburit en minskad köpkraft på 33 procent och dessutom har de nekats den semesterersättning som personalen menar att de har rätt till.

Enligt José García lyfter ambassadpersonalen i Sverige bland de lägsta lönerna av alla sina kollegor i olika länder, trots att levnadskostnaderna i Sverige är särskilt höga. Många uppges ha stora problem att få ekonomin att gå ihop.
– Personalen kräver respekt för svenska och internationella arbetslagar och en rättvis och anständig lön som är anpassad till svenska förhållanden, eftersom det är i Sverige vi bor och arbetar, står det bland annat i pressmeddelandet.