Kommunledningen har fått rätt mot ägarna till restaurangen La Antigua, som uppfördes utan tillstånd och som befinns ockupera allmänt område vid kustbandet. En anmälan presenterades redan i november 2013 och nu styrker provinsdomstolen rivandet. Domstolen finner i utlåtandet att ägaren varit informerad om lagöverträdelsen sedan 2014.

Kommunledningen planerar att riva restaurangen redan 15 juni.