Näringsministern Íñigo de la Serna närvarade vid den högtidliga invigningen av ett av de mest efterlängtade infrastrukturarbetena på Costa del Sol på senare tid. Varje dag passerar drygt 15 000 fordon trafikplatsen vid Arroyo de la Miel, som förvandlats till den främsta tillfarten till Benalmádena och en jättelik flaskhals. Under rusningstid bildas kilometerlånga köer vid motorvägen i södergående riktning, vilket utgör en stor trafikfara.

Den nya trafikplatsen har en budget på tio miljoner euro och inkluderar egna sidovägar från motorvägen till Arroyo de la Miel, med dubbla filer. Dessutom ska platsen förses med både bullerskärmar och en särskilt bullerdämpande asfalt.