De nya kommunala förordningarna är i många bemärkelser unika och hundägare riskerar dryga böter. Ett exempel är 750 euro i böter för den som inte spolar av med vatten platser där hunden just kissat. Syftet är att bevara gator och trottoarer.

En regel som redan tillämpas på andra platser i Spanien är ett förbud att behandla fasader med blekmedel eller svavel. Många butiksägare frestas att hålla hundar borta med dessa preparat.

Normerna i Mataró värnar också om djurens välbefinnande. De nya bestämmelserna fastställer att en bostad som inhyser en hund måste vara på minst 25 kvadratmeter. Hunden måste dessutom rastas minst två gånger om dagen samt får inte lämnas ensam i hemmet mer än tolv timmar i sträck.