Den statliga inspektionen finner att Facebook lagrat och brukat personuppgifter i reklamsyfte, utan att informera användarna korrekt. Konkret rör det sig om två fall av grov överträdelse och ett av mycket grov överträdelse. De två första föranleder en bot på 300 000 euro vardera medan den senare motiverar en bot på 600 000 euro.

Facebook har mer än två miljarder användare i hela världen.