Ett läckage 22 september ledde till att ett 90-tal hotellgäster andades in stora mängder koloxid. Ett 20-tal av dem fick läggas in på sjukhus och för fem uppgavs tillståndet vara livshotande.

Flera av de drabbade är från La Cara del Moral, bland dem en 62-årig man som avled på sjukhuset, bara timmar efter att han blivit inlagd. Kommunledningen i Rincón de la Victoria valde av den anledningen att utlysa tre dagars sorg och helt ställa in den årliga Festival del Boquerón Victoriano, som skulle ha hållits under helgen.