Ett dussintal palmer i parker och bostadsområden har gått förlorade de senaste dagarna och bara några veckor tidigare fick flera palmer vid Hospital Marítimo offras. Miljöföreningen Torrenatura uppger att kommunens agerande är otillräckligt och för långsamt, något som enligt tidningen Diario Sur styrks av boende i kommunen som menar att det tar flera veckor innan en drabbad palm behandlas.

Den egyptiska skalbaggen eller ”Picudo rojo” livnär sig på palmerna och tar helt död på dem, om palmen inte behandlas inom ett par månader efter att den börjat attackeras. Dessutom ökar risken för att skalbaggarna sprider sig till nya palmer, när de gjort slut på näringen i den befintliga.

Insekten utgör ingen direkt fara för människor, men indirekt kan urgröpta palmer utgöra en fara om de tappar stora blad eller hela stammen går av och faller över någon förbipasserande.