2018-05-11 23:36:07
Vet naturligtvis inte men min erfarenhet från Spanien + som lärare i spanska under 44 år, säger mig att du översätter till spanska precis enligt din svenska fullmakt och tar den till notarius publicus på din ort och då lär du få korrekt besked, vad som gäller. Jag vet ingen, som gjort just detta i Spanien. Lycka till!
Pirrelille