Till ordförande valdes Anders Klerfelt och till vice ordförande Karin Acton. Övriga styrelseledamöter är Lars-Eric Andersson, Karin Klerfelt, Cecilia Sedigh
och Jonna Thomasson. Tidigare moderatledaren Ulf Adelsohn utsågs till hedersledamot i föreningen.
– Vi kommer att jobba för att värna om Solkustsvenskarnas intressen och därtill göra allt vi kan för att de svenskar som bor här deltar i valet och då helst röstar på Moderaterna, säger Anders Klerfelt.