Prövningarna av de ursprungliga domarna i provinsdomstolen i Palma offentliggjordes 12 juni. Urdangarín lyckas endast få en straffsänkning på fem månaders fängelse, till fem år och tio månader, medan hans tidigare partner Diego Torres får sitt straff justerat till fem år och åtta månaders fängelse. Deras respektive hustrur får sina skadestånd halverade, vilket innebär att prinsessan Cristina nu endast behöver betala 136 950 euro till skatteverket.

Domarna kan fortfarande överklagas till Författningsdomstolen och Urdangarín skulle även kunna välja att ansöka om nåd. De flesta experter menar dock att det troligaste är att kungens svåger inom kort kommer att skaka galler.