Expertsvar:2018-06-21 14:50:23

Hej Mallorcasvensk,

Arvsskatten i Sverige är som bekant avskaffad sedan 2005.

Den situation som Du beskriver kan medföra skatt i Spanien, eftersom Du och/eller Din sambo kan anses ha er skatterättsliga hemvist i Spanien. Läs gärna mer om skatterättslig hemvist (residencia fiscal) i Sydkustens artikel: http://www.sydkusten.es

Arvsskatten är omdiskuterad i Spanien och det är osäkert hur den kommer att regleras framöver. I vissa autonoma regioner har den i princip slopats.

För att göra en preliminär beräkning av skatten i er situation skulle jag behöva flera uppgifter. Du är välkommen att kontakta mig om Du önskar rådgivning i frågan.

Vänliga hälsningar,

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com

Linguaiuris
2018-06-25 08:15:57
Är i begrepp att sälja vår casa i Spanien som vi har haft sedan 1994 hur mycket får man betala i skatt,
Rose -Marie Lindström