2018-07-06 08:04:45
Har någon främmande person utan din vetskap använt ditt NIF?
Har du någon sålt din tomt utan att du vet om det ?
Verkar konstigt eftersom man normalt sett måste närvara personligen vid överlåtelse/köp av fastighet hos notarien.
Undantag om det finns fullmakt.
Kontakta notarien som auktoriserade köpet är mitt råd.

Spaniensvensk