Branden startade vid 16-tiden på lördagen och lågorna spred sig snabbt, på grund av frisk bris. Eldfronten var på upp till fyra kilometer. Ett 20-tal bostäder hotades och fick evakueras. Flera av dem som tvingades fly var utlänningar på semester.

De främsta farhågorna gällde den närliggande sopförvaringsanläggningen, som behandlar avfall från elva olika kommuner på västra Costa del Sol. Den omgärdas dock av 30 meter breda brandgator som underlättade brandbekämparnas arbete.

Röken och inte minst aska från elden spreds över ett stort område nordöst om brandhärden. Slutligen undveks att lågorna nådde någon bebyggelse och de evakuerade kunde återvända till sina hus på söndagsmorgonen.