Beslutet var väntat, efter att statsåklagaren kategoriskt tillbakavisat att det skulle förekomma indicier om brott. Detta trots en detaljerad rapport från utredningsdomaren i tingsrätten, som påvisar att både Casado och tre av hans kurskamrater fick sina titlar närmast till skänks, grundat i deras politiska inflytande.

Casado hyser som parlamentsledamot juridisk särstatus och kan ej processas i lägre instans. Nu åberopar de som tilldelats misstanke om brott i tingsrätten att de också ska frias, om HD ej finner grunder att ställa Casado till svars.

Partido Popular välkomnar beslutet och kräver att de som anklagat Casado för oegentligheter nu ber om ursäkt, Högsta domstolen uppger dock att det finns en rad indicier om att elever i den aktuella kursen gynnades framför andra och det har inte gått att säkerställa att Casado närvarat vid lektionerna eller ens presenterat nödvändiga examensarbeten.