Det framgår av den senaste studien som gjorts av organisationen för bruket av preventivmedel SEC. Den visar att även om flickor har sin sexdebut allt tidigare så brukar allt fler preventivmedel, vilket förklarar det sjunkande antalet oönskade graviditeter. Av de yngsta som svarat på enkäten (15-19 år) uppger 96,7 procent att de brukade någon form av preventivmedel första gången de hade samlag. Andelen bland den äldsta tillfrågade målgruppen (45-49 år) är 85,1 procent.

Bland de äldsta som ingår i enkäten och som statistiskt representerar föräldrarna till de yngsta, är medelåldern för deras förlorade oskuld 19,4 år. Det innebär att genomsnittsåldern sjunkit med exakt tre år under de senaste 30 åren.